Rooms

U okviru hotela ima 27 soba ovog tipa, svaka je modernog dizajna i poseduje francuski ležaj ili odvojene ležajeve, zatim mini bar, LCD TV 32, WiFi i lan internet konekciju, kupatilo sa tušem i klimu sa individualnim podešavanjem. Tu su još  garderober i terasa koja dodatno utiče na utisak prostranosti i komfora koji daje ova vrsta smeštaja u našem hotelu.

FOTO GALERIJA